• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
  • Trần Thị Thanh Yến
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Kế Toán
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0907410918
   • Email:
    yen57lythuongkiet@gmail.com
  • Trần Mỹ Linh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Cơ bản
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0366751998
   • Email:
    himylinh19@gmail.com
  • Nguyễn Hoa Mỹ Phượng
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Phó Bí thư chi đoàn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0984663360
   • Email:
    phuongnguyenhoa@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Phó Bí thư chi đoàn

    - Tổ trưởng tổ Văn - Thể - Mỹ

    - Giáo viên Ngoại Ngữ

  • Nguyễn Thu Huyền
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0399634299
   • Email:
    nguyenthuhuyen4993@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Nguyễn Thị Hương Giang
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0973541528
   • Email:
    Hgiangnguyen288@gmail.com
  • Bùi Thu Huyền
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0982565646
   • Email:
    buithuhuyenthta@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Nguyễn Nhật Linh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Cơ bản
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0974206028
   • Email:
    linhnguyen11007@gmail.com
  • Nguyễn Đức Thuận
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Thể dục
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0393362997
   • Email:
    ducthuanpersontrainer@gmail.com
  • Đặng Thị Phương Linh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Cơ bản
   • Học hàm, học vị:
    Thạc sĩ
   • Điện thoại:
    0888281555
   • Email:
    dangphuonglinh2407@gmail.com
  • Lâm Thị Ngọc Anh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Cơ bản
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0387498188
   • Email:
    lamanh11998@gmail.com
  • Nguyễn Khánh Linh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Cơ bản
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0366427051
   • Email:
    linhnk.161296@gmail.com
  • Phạm Thị Mỹ Linh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Cơ bản
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0362393762
   • Email:
    linhpm.gv@gmail.com
  Dự báo thời tiết