• Trần Thị Thanh Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Kế Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0907410918
  • Email:
   yen57lythuongkiet@gmail.com
 • Trần Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0366751998
  • Email:
   himylinh19@gmail.com
 • Nguyễn Hoa Mỹ Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Phó Bí thư chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0984663360
  • Email:
   phuongnguyenhoa@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phó Bí thư chi đoàn

   - Tổ trưởng tổ Văn - Thể - Mỹ

   - Giáo viên Ngoại Ngữ

 • Nguyễn Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0399634299
  • Email:
   nguyenthuhuyen4993@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Nguyễn Thị Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0973541528
  • Email:
   Hgiangnguyen288@gmail.com
 • Bùi Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0982565646
  • Email:
   buithuhuyenthta@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Nguyễn Nhật Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0974206028
  • Email:
   linhnguyen11007@gmail.com
 • Nguyễn Đức Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0393362997
  • Email:
   ducthuanpersontrainer@gmail.com
 • Đặng Thị Phương Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0888281555
  • Email:
   dangphuonglinh2407@gmail.com
 • Lâm Thị Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0387498188
  • Email:
   lamanh11998@gmail.com
 • Nguyễn Khánh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0366427051
  • Email:
   linhnk.161296@gmail.com
 • Phạm Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0362393762
  • Email:
   linhpm.gv@gmail.com
Dự báo thời tiết
 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức