• Trần Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Quản lí
  • Điện thoại:
   0904282598
  • Email:
   tranbichlien2007@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Bí thư Chi bộ.

   - Hiệu trưởng nhà trường.

   - Chủ tịch Hội đồng giáo dục.

 • Lều Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0904154198
  • Email:
   leu.thuha@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chi ủy viên.

   - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Ban Giám hiệu