• Trần Thị Thanh Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Kế Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0907410918
  • Email:
   yen57lythuongkiet@gmail.com
 • Trần Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Quản lí
  • Điện thoại:
   0904282598
  • Email:
   tranbichlien2007@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Bí thư Chi bộ.

   - Hiệu trưởng nhà trường.

   - Chủ tịch Hội đồng giáo dục.

 • Lều Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0904154198
  • Email:
   leu.thuha@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chi ủy viên.

   - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

 • Nguyễn Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0904160836
  • Email:
   Nguyenhai31774@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Khối trưởng Chuyên môn khối 3

   - Giáo viên cơ bản

 • Nguyễn Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0989066085
  • Email:
   dntndq@yanoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0983006785
  • Email:
   nguyentuyethanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Trần Thị Minh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Tổ trưởng Chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0912493883
  • Email:
   Minhloan0511@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -  Tổ trưởng Chuyên môn

   - Giáo viên cơ bản

 • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Tổ trưởng Chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0982822269
  • Email:
   Nguyet2202@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Phạm Thúy Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0972318803
  • Email:
   hathuyhiepthta@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Hoàng Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0917515599
  • Email:
   Hoangthithuhang1980@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chủ tịch công đoàn

   - Giáo viên Ngoại ngữ

 • Trần Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Tổ trưởng Chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0903255959
  • Email:
   Tranthikimdung0210@Gmaiil.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tổ trưởng Chuyên môn

   - Giáo viên cơ bản

 • Đào Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Tổ trưởng chuyên môn Khối 1
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0904411818
  • Email:
   Daothuthuy1986@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Thư Ký Hội đồng giáo dục

   - Tổ trưởng chuyên môn Khối 1

   - Giáo viên cơ bản

Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Chi Bộ