• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Chi Bộ
  • Trần Thị Bích Liên
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Hiệu trưởng
   • Học hàm, học vị:
    Cử nhân Quản lí
   • Điện thoại:
    0904282598
   • Email:
    tranbichlien2007@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Bí thư Chi bộ.

    - Hiệu trưởng nhà trường.

    - Chủ tịch Hội đồng giáo dục.

  • Lều Thu Hà
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Phó hiệu trưởng
   • Học hàm, học vị:
    Thạc Sỹ
   • Điện thoại:
    0904154198
   • Email:
    leu.thuha@yahoo.com.vn
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Chi ủy viên

    - Phó Hiệu trưởng nhà trường

  Dự báo thời tiết