• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Công đoàn
  • Nguyễn Lan Hương
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Tổ trưởng chuyên môn Khối 4
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0943885815
   • Email:
    Lanhuong2210@yahoo.com.vn
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Chủ tịch công đoàn

    - Giáo viên cơ bản

  • Hoàng Thị Thu Hằng
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Ủy viên Ban chấp hành công đoàn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0917515599
   • Email:
    Hoangthithuhang1980@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Chủ tịch công đoàn

    - Giáo viên Ngoại ngữ

  • Lê Hoàng Anh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Ủy viên Ban chấp hành công đoàn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    091246834
   • Email:
    Hoanganh986@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Ủy viên Ban chấp hành công đoàn

    - Tổ trưởng tổ công đoàn tổ 2

    - Giáo viên cơ bản

     

  • Trần Kim Liên
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Ủy viên BCH công đoàn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0985671970
   • Email:
    Tamltt2009@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân

    - Ủy viên BCH công đoàn

    - Giáo viên cơ bản

  • Hoàng Lan Anh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Phó Chủ tịch công đoàn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0974137434
   • Email:
    Messison 2003@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Phó Chủ tịch công đoàn

    - Ủy viên ban thanh tra

    - Giáo viên cơ bản

     

  Dự báo thời tiết