• Hoàng Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0917515599
  • Email:
   Hoangthithuhang1980@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chủ tịch công đoàn

   - Giáo viên Ngoại ngữ

 • Trần Kim Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Ủy viên BCH công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0985671970
  • Email:
   Tamltt2009@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân

   - Ủy viên BCH công đoàn

   - Giáo viên cơ bản

 • Hoàng Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0974137434
  • Email:
   Messison2003@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phó Chủ tịch công đoàn

   - Ủy viên ban thanh tra

   - Giáo viên cơ bản

    

 • Lê Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban chấp hành công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0912468343
  • Email:
   Hoanganh986@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Ủy viên Ban chấp hành công đoàn

   - Tổ trưởng Chuyên môn khối 2

   - Giáo viên cơ bản

    

Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Công đoàn