Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Thu Hằng
Họ và tên Hoàng Thị Thu Hằng
Ngày tháng năm sinh 19/09/1980
Giới tính Nữ
Chức vụ - Ủy viên Ban chấp hành công đoàn
Học hàm, học vị Cử Nhân
Điện thoại 0917515599
Email Hoangthithuhang1980@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Chủ tịch công đoàn

- Giáo viên Ngoại ngữ

Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Tổ Chuyên môn
  • Tổ Văn - Thể - Mỹ