• Nguyễn Hoa Mỹ Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Phó Bí thư chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0984663360
  • Email:
   phuongnguyenhoa@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phó Bí thư chi đoàn

   - Tổ trưởng tổ Văn - Thể - Mỹ

   - Giáo viên Ngoại Ngữ

Dự báo thời tiết
 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Đoàn TNCS HCM