• Phan Thị Thùy Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0392635165
  • Email:
   phangiang.hnue@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Nguyễn Thu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0979886670
  • Email:
   ntphuong180.edu@gmail.com
 • Đặng Thị Phương Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0888281555
  • Email:
   dangphuonglinh2407@gmail.com
 • Nguyễn Khánh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0366427051
  • Email:
   linhnk.161296@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tổ phó Chuyên môn Khối 2

   - Giáo viên Cơ bản.

   - Ủy viên BCH Đoàn TNCS HCM.

 • Nguyễn Hoa Mỹ Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0984663360
  • Email:
   phuongnguyenhoa@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tổ trưởng tổ Văn - Thể - Mỹ

   - Giáo viên Tiếng Anh

 • Nguyễn Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0399634299
  • Email:
   nguyenthuhuyen4993@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Nguyễn Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Y Tế, Thủ Quỹ
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0943984899
  • Email:
   huyennt191993@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Nhân viên Y tế

   - Thủ Quỹ

 • Nguyễn Quỳnh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0982700028
  • Email:
   Quynhmai93ta@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Nguyễn Thị Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0973541528
  • Email:
   Hgiangnguyen288@gmail.com
 • Nguyễn Nhật Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0974206028
  • Email:
   linhnguyen11007@gmail.com
 • Đỗ Thị Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mỹ Thuật
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0326717721
  • Email:
   domaihuong291@gmail.com
 • Nguyễn Trần Quỳnh Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0888179496
  • Email:
   quynhanhtom96@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên Cơ bản

Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Đoàn TNCS HCM