• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Đoàn TNCS HCM
  • Nguyễn Hoa Mỹ Phượng
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Phó Bí thư chi đoàn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0984663360
   • Email:
    phuongnguyenhoa@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Phó Bí thư chi đoàn

    - Tổ trưởng tổ Văn - Thể - Mỹ

    - Giáo viên Ngoại Ngữ

  Dự báo thời tiết