Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hoa Mỹ Phượng
Họ và tên Nguyễn Hoa Mỹ Phượng
Ngày tháng năm sinh 14/03/1988
Giới tính Nữ
Chức vụ - Phó Bí thư chi đoàn
Học hàm, học vị Cử Nhân
Điện thoại 0984663360
Email phuongnguyenhoa@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Phó Bí thư chi đoàn

- Tổ trưởng tổ Văn - Thể - Mỹ

- Giáo viên Ngoại Ngữ

Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Tổ Chuyên môn
  • Tổ Văn - Thể - Mỹ