Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh Mai
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Mai
Ngày tháng năm sinh 24/04/1981
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổng Phụ Trách
Học hàm, học vị Cử Nhân
Điện thoại 0912044559
Email thanhmai2407@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Tổng Phụ Trách

- Ủy viên Hội đồng giáo dục

Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Tổ Chuyên môn
  • Tổ Văn - Thể - Mỹ