• Trần Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Quản lí
  • Điện thoại:
   0904282598
  • Email:
   tranbichlien2007@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Bí thư Chi bộ.

   - Hiệu trưởng nhà trường.

   - Chủ tịch Hội đồng giáo dục.

 • Nguyễn Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Tổ trưởng chuyên môn Khối 4
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0943885815
  • Email:
   Lanhuong2210@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Đào Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Tổ trưởng chuyên môn Khối 1
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0904411818
  • Email:
   Daothuthuy1986@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Thư Ký Hội đồng giáo dục

   - Tổ trưởng chuyên môn Khối 1

   - Giáo viên cơ bản

 • Nguyễn Thị Thanh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng Phụ Trách
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0912044559
  • Email:
   thanhmai2407@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tổng Phụ Trách

   - Ủy viên Hội đồng giáo dục

Dự báo thời tiết
 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Hội đồng trường