• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Hội đồng trường
  • Trần Thị Bích Liên
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Hiệu trưởng
   • Học hàm, học vị:
    Cử nhân Quản lí
   • Điện thoại:
    0904282598
   • Email:
    tranbichlien2007@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Bí thư Chi bộ.

    - Hiệu trưởng nhà trường.

    - Chủ tịch Hội đồng giáo dục.

  • Nguyễn Lan Hương
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Tổ trưởng chuyên môn Khối 4
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0943885815
   • Email:
    Lanhuong2210@yahoo.com.vn
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Đào Thu Thủy
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Tổ trưởng chuyên môn Khối 1
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0904411818
   • Email:
    Daothuthuy1986@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Thư Ký Hội đồng giáo dục

    - Tổ trưởng chuyên môn Khối 1

    - Giáo viên cơ bản

  • Nguyễn Thị Thanh Mai
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Tổng Phụ Trách
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0912044559
   • Email:
    thanhmai2407@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Tổng Phụ Trách

    - Ủy viên Hội đồng giáo dục

  Dự báo thời tiết