• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Hội đồng trường
  • Nguyễn Thu Kiều Trang
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0982552968
   • Email:
    Khanhht3@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Ủy viên Hội đồng giáo dục

    - Giáo viên cơ bản

  • Đào Thu Thủy
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Thư Ký Hội đồng giáo dục
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0904411818
   • Email:
    Daothuthuy1986@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Thư Ký Hội đồng giáo dục

    - Giáo viên cơ bản

  • Lê Minh Sơn
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Hiệu trưởng
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0914402542
   • Email:
    minhson2542@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Bí thư Chi bộ.

    - Hiệu trưởng nhà trường.

    - Chủ tịch Hội đồng giáo dục.

  • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Tổ trưởng Chuyên môn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0982822269
   • Email:
    Nguyet2202@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Ủy viên Hội đồng giáo dục

    - Tổ trưởng Chuyên môn

    - Giáo viên cơ bản

  • Nguyễn Thị Thanh Mai
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Tổng Phụ Trách
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0912044559
   • Email:
    thanhmai2407@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Tổng Phụ Trách

    - Ủy viên Hội đồng giáo dục

  • Nguyễn Lan Hương
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Chủ tịch Công đoàn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0943885815
   • Email:
    Lanhuong2210@yahoo.com.vn
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Chủ tịch công đoàn

    - Giáo viên cơ bản

  Dự báo thời tiết