• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
  • Đào Thu Thủy
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Tổ trưởng chuyên môn Khối 1
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0904411818
   • Email:
    Daothuthuy1986@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Thư Ký Hội đồng giáo dục

    - Tổ trưởng chuyên môn Khối 1

    - Giáo viên cơ bản

  • Nguyễn Lan Hương
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Tổ trưởng chuyên môn Khối 4
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0943885815
   • Email:
    Lanhuong2210@yahoo.com.vn
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Chủ tịch công đoàn

    - Giáo viên cơ bản

  • Nguyễn Thị Diễm Hoa
   • Họ và tên:
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0912422934
   • Email:
    diemhoa20369@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Hoàng Thị Thu Hằng
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Ủy viên Ban chấp hành công đoàn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0917515599
   • Email:
    Hoangthithuhang1980@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Chủ tịch công đoàn

    - Giáo viên Ngoại ngữ

  • Lê Hoàng Anh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Ủy viên Ban chấp hành công đoàn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    091246834
   • Email:
    Hoanganh986@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Ủy viên Ban chấp hành công đoàn

    - Tổ trưởng tổ công đoàn tổ 2

    - Giáo viên cơ bản

     

  • Đỗ Thị Mai Hương
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Mỹ Thuật
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0326717721
   • Email:
    domaihuong291@gmail.com
  • Phan Thu Hương
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Nhân viên Thư viện
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Email:
    huongpt1185@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Nhân viên Thư viện

    - Nhân viên Thiết bị

  • Nguyễn Thu Kiều Trang
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0982552968
   • Email:
    Khanhht3@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Ủy viên Hội đồng giáo dục

    - Giáo viên cơ bản

  • Nguyễn Thị Tường Vi
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0979701597
   • Email:
    Tuongvi.292@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Nguyễn Lan Hương
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    098906685
   • Email:
    dntndq@yanoo.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Nguyễn Quỳnh Mai
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0982700028
   • Email:
    Quynhmai93ta@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Trần Vân Hải
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0983214191
   • Email:
    Tranvanhai306@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản làm dự trữ

  Dự báo thời tiết