• Đào Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Tổ trưởng chuyên môn Khối 1
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0904411818
  • Email:
   Daothuthuy1986@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Thư Ký Hội đồng giáo dục

   - Tổ trưởng chuyên môn Khối 1

   - Giáo viên cơ bản

 • Hoàng Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0974137434
  • Email:
   Messison2003@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phó Chủ tịch công đoàn

   - Ủy viên ban thanh tra

   - Giáo viên cơ bản

    

 • Hoàng Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0976589388
  • Email:
   Hoangvan.mtr@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

    

 • Nguyễn Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0399634299
  • Email:
   nguyenthuhuyen4993@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Nguyễn Thu Kiều Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0982552968
  • Email:
   Khanhht3@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Thiều Thị Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Tổ trưởng công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0906698886
  • Email:
   Thieuthanh281078@gmail.com
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn Khối 1