• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ 1
  • Trần Mỹ Linh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Cơ bản
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0366751998
   • Email:
    himylinh19@gmail.com
  • Hoàng Lan Anh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Phó Chủ tịch công đoàn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0974137434
   • Email:
    Messison2003@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Phó Chủ tịch công đoàn

    - Ủy viên ban thanh tra

    - Giáo viên cơ bản

     

  • Hoàng Thị Vân
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Bí Thư Đoàn Trường
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0976589388
   • Email:
    Hoangvan.mtr@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Bí Thư Chi Đoàn

    - Giáo viên cơ bản

     

  • Đào Thu Thủy
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Tổ trưởng chuyên môn Khối 1
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0904411818
   • Email:
    Daothuthuy1986@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Thư Ký Hội đồng giáo dục

    - Tổ trưởng chuyên môn Khối 1

    - Giáo viên cơ bản

  • Nguyễn Thu Kiều Trang
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0982552968
   • Email:
    Khanhht3@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Trần Thị Kim Dung
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Tổ trưởng Chuyên môn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0903255959
   • Email:
    Tranthikimdung0210@Gmaiil.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Tổ trưởng Chuyên môn

    - Giáo viên cơ bản

  • Thiều Thị Thành
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Tổ trưởng công đoàn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0906698886
   • Email:
    Thieuthanh281078@gmail.com
  Dự báo thời tiết