• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ 2
  • Nguyễn Thu Huyền
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0399634299
   • Email:
    nguyenthuhuyen4993@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Lâm Thị Ngọc Anh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Cơ bản
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0387498188
   • Email:
    lamanh11998@gmail.com
  • Nguyễn Khánh Linh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Cơ bản
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0366427051
   • Email:
    linhnk.161296@gmail.com
  • Phạm Thị Mỹ Linh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Cơ bản
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0362393762
   • Email:
    linhpm.gv@gmail.com
  • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Tổ trưởng Chuyên môn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0982822269
   • Email:
    Nguyet2202@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Lê Hoàng Anh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Ủy viên Ban chấp hành công đoàn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0912468343
   • Email:
    Hoanganh986@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Ủy viên Ban chấp hành công đoàn

    - Tổ trưởng Chuyên môn khối 2

    - Giáo viên cơ bản

     

  • Trần Vân Hải
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0983214191
   • Email:
    Tranvanhai306@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản làm dự trữ

  • Nguyễn Thị Tường Vi
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0979701597
   • Email:
    Tuongvi.292@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Nguyễn Lan Hương
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    098906685
   • Email:
    dntndq@yanoo.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  Dự báo thời tiết