• Nguyễn Khánh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0366427051
  • Email:
   linhnk.161296@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tổ phó Chuyên môn Khối 2

   - Giáo viên Cơ bản.

   - Ủy viên BCH Đoàn TNCS HCM.

 • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Tổ trưởng Chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0982822269
  • Email:
   Nguyet2202@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Lê Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban chấp hành công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0912468343
  • Email:
   Hoanganh986@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Ủy viên Ban chấp hành công đoàn

   - Tổ trưởng Chuyên môn khối 2

   - Giáo viên cơ bản

    

 • Nguyễn Quỳnh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0982700028
  • Email:
   Quynhmai93ta@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Trần Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0366751998
  • Email:
   himylinh19@gmail.com
 • Lâm Thị Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0387498188
  • Email:
   lamanh11998@gmail.com
 • Hoàng Linh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0338957868
  • Email:
   linhtrang200499@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Trần Vân Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0983214191
  • Email:
   Tranvanhai306@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản làm dự trữ

 • Nguyễn Thị Tường Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0979701597
  • Email:
   Tuongvi.292@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn Khối 2