• Nguyễn Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0399634299
  • Email:
   nguyenthuhuyen4993@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Lâm Thị Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0387498188
  • Email:
   lamanh11998@gmail.com
 • Nguyễn Khánh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0366427051
  • Email:
   linhnk.161296@gmail.com
 • Phạm Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0362393762
  • Email:
   linhpm.gv@gmail.com
 • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Tổ trưởng Chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0982822269
  • Email:
   Nguyet2202@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Lê Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban chấp hành công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0912468343
  • Email:
   Hoanganh986@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Ủy viên Ban chấp hành công đoàn

   - Tổ trưởng Chuyên môn khối 2

   - Giáo viên cơ bản

    

 • Trần Vân Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0983214191
  • Email:
   Tranvanhai306@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản làm dự trữ

 • Nguyễn Thị Tường Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0979701597
  • Email:
   Tuongvi.292@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Nguyễn Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   098906685
  • Email:
   dntndq@yanoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

Dự báo thời tiết
 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ 2