• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ 2
  • Lê Hoàng Anh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Ủy viên Ban chấp hành công đoàn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    091246834
   • Email:
    Hoanganh986@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Ủy viên Ban chấp hành công đoàn

    - Tổ trưởng tổ công đoàn tổ 2

    - Giáo viên cơ bản

     

  • Nguyễn Thị Tường Vi
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0979701597
   • Email:
    Tuongvi.292@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Nguyễn Lan Hương
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    098906685
   • Email:
    dntndq@yanoo.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Tổ trưởng Chuyên môn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0982822269
   • Email:
    Nguyet2202@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Ủy viên Hội đồng giáo dục

    - Tổ trưởng Chuyên môn

    - Giáo viên cơ bản

  • Nguyễn Thu Huyền
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0169934299
   • Email:
    nguyenthuhuyen4993@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Nguyễn Hương Giang
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0973541528
   • Email:
    Hgiangnguyen288@gmail.com
  Dự báo thời tiết