• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ 3
  • Nguyễn Thị Hương Giang
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0973541528
   • Email:
    Hgiangnguyen288@gmail.com
  • Bùi Thu Huyền
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0982565646
   • Email:
    buithuhuyenthta@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Nguyễn Nhật Linh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Cơ bản
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0974206028
   • Email:
    linhnguyen11007@gmail.com
  • Đặng Thị Phương Linh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Cơ bản
   • Học hàm, học vị:
    Thạc sĩ
   • Điện thoại:
    0888281555
   • Email:
    dangphuonglinh2407@gmail.com
  • Nguyễn Trần Quỳnh Anh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Cơ bản
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0888179496
   • Email:
    quynhanhtom96@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên Cơ bản

  • Nguyễn Thị Hải
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0904160836
   • Email:
    Nguyenhai31774@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Khối trưởng Chuyên môn khối 3

    - Giáo viên cơ bản

  • Phạm Thúy Hà
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0972318803
   • Email:
    hathuyhiepthta@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  Dự báo thời tiết