• Nguyễn Thị Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0973541528
  • Email:
   Hgiangnguyen288@gmail.com
 • Bùi Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0982565646
  • Email:
   buithuhuyenthta@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Nguyễn Nhật Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0974206028
  • Email:
   linhnguyen11007@gmail.com
 • Đặng Thị Phương Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0888281555
  • Email:
   dangphuonglinh2407@gmail.com
 • Nguyễn Trần Quỳnh Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0888179496
  • Email:
   quynhanhtom96@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên Cơ bản

 • Nguyễn Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0904160836
  • Email:
   Nguyenhai31774@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Khối trưởng Chuyên môn khối 3

   - Giáo viên cơ bản

 • Phạm Thúy Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0972318803
  • Email:
   hathuyhiepthta@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

Dự báo thời tiết
 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ 3