• Nguyễn Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Tổ trưởng chuyên môn Khối 4
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0943885815
  • Email:
   Lanhuong2210@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Nguyễn Quỳnh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0982700028
  • Email:
   Quynhmai93ta@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Trương Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0989135982
  • Email:
   thuvienlinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Nguyễn Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0983600479
  • Email:
   Thuyhang.178.th@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tổ trưởng tổ công đoàn

   - Giáo viên cơ bản

    

 • Lưu Mỹ Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Tổ trưởng Chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0904920696
  • Email:
   Luumyha205@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tổ trưởng Chuyên môn

   - Giáo viên cơ bản

Dự báo thời tiết
 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ 4