• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ 4
  • Nguyễn Lan Hương
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Tổ trưởng chuyên môn Khối 4
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0943885815
   • Email:
    Lanhuong2210@yahoo.com.vn
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Nguyễn Quỳnh Mai
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0982700028
   • Email:
    Quynhmai93ta@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Trương Thị Thùy Linh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0989135982
   • Email:
    thuvienlinh@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Nguyễn Thúy Hằng
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0983600479
   • Email:
    Thuyhang.178.th@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Tổ trưởng tổ công đoàn

    - Giáo viên cơ bản

     

  • Lưu Mỹ Hà
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Tổ trưởng Chuyên môn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0904920696
   • Email:
    Luumyha205@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Tổ trưởng Chuyên môn

    - Giáo viên cơ bản

  Dự báo thời tiết