• Nguyễn Thu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Cơ bản
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0979886670
  • Email:
   ntphuong180.edu@gmail.com
 • Nguyễn Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0989066085
  • Email:
   dntndq@yanoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0983006785
  • Email:
   nguyentuyethanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên cơ bản

 • Trần Thị Minh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Tổ trưởng Chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0912493883
  • Email:
   Minhloan0511@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -  Tổ trưởng Chuyên môn

   - Giáo viên cơ bản

 • Trần Kim Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Ủy viên BCH công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0985671970
  • Email:
   Tamltt2009@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân

   - Ủy viên BCH công đoàn

   - Giáo viên cơ bản

Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn Khối 5