• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ 5
  • Nguyễn Thu Phương
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Cơ bản
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0979886670
   • Email:
    ntphuong180.edu@gmail.com
  • Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0983006785
   • Email:
    nguyentuyethanh@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên cơ bản

  • Trần Thị Minh Loan
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Tổ trưởng Chuyên môn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0912493883
   • Email:
    Minhloan0511@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    -  Tổ trưởng Chuyên môn

    - Giáo viên cơ bản

  • Trần Kim Liên
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Ủy viên BCH công đoàn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0985671970
   • Email:
    Tamltt2009@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân

    - Ủy viên BCH công đoàn

    - Giáo viên cơ bản

  Dự báo thời tiết