• Nguyễn Hoa Mỹ Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Phó Bí thư chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0984663360
  • Email:
   phuongnguyenhoa@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phó Bí thư chi đoàn

   - Tổ trưởng tổ Văn - Thể - Mỹ

   - Giáo viên Ngoại Ngữ

 • Nguyễn Đức Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0393362997
  • Email:
   ducthuanpersontrainer@gmail.com
 • Đỗ Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên âm nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0969060656
  • Email:
   dothidung0811@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên âm nhạc

 • Đào Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0984405283
  • Email:
   Daothuhien1683@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên Tin học

 • Hoàng Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đoàn Trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0976589388
  • Email:
   Hoangvan.mtr@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Bí Thư Chi Đoàn

   - Giáo viên cơ bản

    

 • Hoàng Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Ủy viên Ban chấp hành công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0917515599
  • Email:
   Hoangthithuhang1980@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chủ tịch công đoàn

   - Giáo viên Ngoại ngữ

 • Đỗ Thị Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mỹ Thuật
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0326717721
  • Email:
   domaihuong291@gmail.com
 • Phan Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Nhân viên Thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Email:
   huongpt1185@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Nhân viên Thư viện

   - Nhân viên Thiết bị

 • Nguyễn Thị Thanh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng Phụ Trách
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0912044559
  • Email:
   thanhmai2407@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tổng Phụ Trách

   - Ủy viên Hội đồng giáo dục

 • Dương Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0979335155
  • Email:
   annamshanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên Thể dục

 • Nguyễn Việt Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Giáo viên thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0983605095
  • Email:
   nguyencuong4567@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên Thể dục

 • Tưởng Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Giáo viên âm nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0902701983
  • Email:
   tuongthibichthuy@gmail.com
Dự báo thời tiết
 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ Văn - Thể - Mỹ