• Hoàng Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0917515599
  • Email:
   Hoangthithuhang1980@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chủ tịch công đoàn

   - Giáo viên Ngoại ngữ

 • Nguyễn Hoa Mỹ Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0984663360
  • Email:
   phuongnguyenhoa@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tổ trưởng tổ Văn - Thể - Mỹ

   - Giáo viên Tiếng Anh

 • Đỗ Thị Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mỹ Thuật
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0326717721
  • Email:
   domaihuong291@gmail.com
 • Nguyễn Đức Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0393362997
  • Email:
   ducthuanpersontrainer@gmail.com
 • Nguyễn Đặng Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0978137938
  • Email:
   nguyendangquyen98@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -  Giáo viên Âm nhạc

 • Nguyễn Gia Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công nghệ thông tin
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0948668076
  • Email:
   ngc.virgo@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Công nghệ thông tin

 • Tô Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0912536645
  • Email:
   tolanhuong86@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên Âm nhạc

 • Phạm Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mĩ thuật
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Email:
   bapbip0811@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên Mĩ thuật

 • Đỗ Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0969060656
  • Email:
   dothidung0811@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tổng phụ trách Đội

   - Ủy viên Hội đồng giáo dục

 • Phan Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Nhân viên Thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Email:
   huongpt1185@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Nhân viên Thư viện

   - Nhân viên Thiết bị

 • Dương Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0979335155
  • Email:
   annamshanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên Thể dục

 • Nguyễn Việt Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Giáo viên thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0983605095
  • Email:
   nguyencuong4567@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giáo viên Thể dục

Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Văn - Thể - Mỹ