• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ Văn - Thể - Mỹ
  • Nguyễn Hoa Mỹ Phượng
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Phó Bí thư chi đoàn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0984663360
   • Email:
    phuongnguyenhoa@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Phó Bí thư chi đoàn

    - Tổ trưởng tổ Văn - Thể - Mỹ

    - Giáo viên Ngoại Ngữ

  • Nguyễn Đức Thuận
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Thể dục
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0393362997
   • Email:
    ducthuanpersontrainer@gmail.com
  • Đỗ Thị Dung
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên âm nhạc
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0969060656
   • Email:
    dothidung0811@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên âm nhạc

  • Đào Thu Hiền
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Tin học
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0984405283
   • Email:
    Daothuhien1683@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên Tin học

  • Hoàng Thị Vân
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Bí Thư Đoàn Trường
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0976589388
   • Email:
    Hoangvan.mtr@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Bí Thư Chi Đoàn

    - Giáo viên cơ bản

     

  • Hoàng Thị Thu Hằng
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Ủy viên Ban chấp hành công đoàn
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0917515599
   • Email:
    Hoangthithuhang1980@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Chủ tịch công đoàn

    - Giáo viên Ngoại ngữ

  • Đỗ Thị Mai Hương
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Mỹ Thuật
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0326717721
   • Email:
    domaihuong291@gmail.com
  • Phan Thu Hương
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Nhân viên Thư viện
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Email:
    huongpt1185@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Nhân viên Thư viện

    - Nhân viên Thiết bị

  • Nguyễn Thị Thanh Mai
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Tổng Phụ Trách
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0912044559
   • Email:
    thanhmai2407@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Tổng Phụ Trách

    - Ủy viên Hội đồng giáo dục

  • Dương Ngọc Sơn
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo viên Thể dục
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0979335155
   • Email:
    annamshanh@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên Thể dục

  • Nguyễn Việt Cường
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Giáo viên thể dục
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0983605095
   • Email:
    nguyencuong4567@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Giáo viên Thể dục

  • Tưởng Bích Thủy
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Giáo viên âm nhạc
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0902701983
   • Email:
    tuongthibichthuy@gmail.com
  Dự báo thời tiết