Thông tin chi tiết:
Đào Thu Hiền
Họ và tên Đào Thu Hiền
Ngày tháng năm sinh 01/06/1983
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tin học
Học hàm, học vị Cử Nhân
Điện thoại 0984405283
Email Daothuhien1683@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Giáo viên Tin học

Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Tổ Chuyên môn
  • Tổ Văn - Thể - Mỹ