Thông tin chi tiết:
Đỗ Thị Mai Hương
Họ và tên Đỗ Thị Mai Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mỹ Thuật
Học hàm, học vị Cử Nhân
Điện thoại 0326717721
Email domaihuong291@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

- Tổ phó Tổ Văn - Thể - Mỹ

- Giáo viên Mỹ Thuật

Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Tổ Chuyên môn
  • Tổ Văn - Thể - Mỹ