Thông tin chi tiết:
Dương Ngọc Sơn
Họ và tên Dương Ngọc Sơn
Ngày tháng năm sinh 29/07/1981
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Thể dục
Học hàm, học vị Cử Nhân
Điện thoại 0979335155
Email annamshanh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Giáo viên Thể dục

Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Tổ Chuyên môn
  • Tổ Văn - Thể - Mỹ