Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đức Thuận
Họ và tên Nguyễn Đức Thuận
Ngày tháng năm sinh 18/02/1998
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Thể dục
Học hàm, học vị Cử Nhân
Điện thoại 0393362997
Email ducthuanpersontrainer@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

- Giáo viên Thể dục

Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Tổ Chuyên môn
  • Tổ Văn - Thể - Mỹ