Thông tin chi tiết:
Nguyễn Việt Cường
Họ và tên Nguyễn Việt Cường
Ngày tháng năm sinh 31/12/1974
Giới tính Nam
Chức vụ - Giáo viên thể dục
Học hàm, học vị Cử Nhân
Điện thoại 0983605095
Email nguyencuong4567@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Giáo viên Thể dục

Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Tổ Chuyên môn
  • Tổ Văn - Thể - Mỹ