• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Hành chính- Văn phòng
  • Trần Thị Thanh Yến
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Kế Toán
   • Học hàm, học vị:
    Cử Nhân
   • Điện thoại:
    0907410918
   • Email:
    yen57lythuongkiet@gmail.com
  • Nguyễn Thanh Huyền
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    - Y Tế, Thủ Quỹ
   • Học hàm, học vị:
    Cao Đẳng
   • Điện thoại:
    0943984899
   • Email:
    huyennt191993@gmail.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    - Nhân viên Y tế

    - Thủ Quỹ

  Dự báo thời tiết