• Nguyễn Bích Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0812121999
  • Email:
   ngbichngan1411@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Nhân viên Văn phòng

 • Trần Thị Thanh Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Kế Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0907410918
  • Email:
   yen57lythuongkiet@gmail.com
 • Lê Vân Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0988087359
  • Email:
   vanhong711a@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Nhân viên Văn phòng

 • Nguyễn Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   - Y Tế, Thủ Quỹ
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0943984899
  • Email:
   huyennt191993@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Nhân viên Y tế

   - Thủ Quỹ

Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Hành chính- Văn phòng