Thông tin chi tiết:
Phan Thu Hương
Họ và tên Phan Thu Hương
Ngày tháng năm sinh 01/01/1985
Giới tính Nữ
Chức vụ - Nhân viên Thư viện
Học hàm, học vị Cử Nhân
Email huongpt1185@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Nhân viên Thư viện

- Nhân viên Thiết bị

Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Tổ Chuyên môn
  • Tổ Văn - Thể - Mỹ