• Hoạt động giáo dục
  • Hoạt động chuyên môn
  • Trường TH Tràng An Tham Dự Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Quận Năm Học 2018-2019

    Trường TH Tràng An Tham Dự Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Cấp Quận Năm Học 2018-2019

    Hội thi giáo viên dạy giỏi là cơ hội để các thầy, cô giáo khẳng định bản thân, thể hiện năng lực sư phạm của mình, đồng thời học hỏi và nâng cao chất lượng chuyên môn trong giảng dạy. Hội thi thực sự là ngày hội chuyên môn của các thầy cô giáo, ...
    Dự báo thời tiết