• Hoạt động giáo dục
  • Hoạt động Đoàn đội
  • Đến thăm ngôi nhà số 48 Hàng ngang-Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Bản Tuyên ngôn Độc lập

    Đến thăm ngôi nhà số 48 Hàng ngang-Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Bản Tuyên ngôn Độc lập

    Nơi đây, năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm tháng trôi qua, căn nhà 48 Hàng Ngang mãi đi vào dòng chảy lịch sử của dân tộc, trở thành một di tích lịch sử thiêng liêng.
    Dự báo thời tiết