• Hoạt động giáo dục
  • Hoạt động đoàn thể
  • Hoạt động tham quan "Uống Nước Nhớ Nguồn" của Công đoàn Và Chi đoàn Thanh niên trường Tiểu học Tràng An

    Hoạt động tham quan "Uống Nước Nhớ Nguồn" của Công đoàn Và Chi đoàn Thanh niên trường Tiểu học Tràng An

    Đây là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho đoàn viên công đoàn và cũng là dịp để ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, nhắc nhở các đoàn viên mãi ghi nhớ công ơn của các anh hùng dân tộc.
    Dự báo thời tiết