Bạn Bùi Phan Ngân Hà lớp 5B với cuốn sách "Cánh buồm đỏ thắm"

Cuộc khi "Sách - Khơi nguồn sáng tạo" trường TH Tràng An.
Phần dự thi của Bạn Bùi Phan Ngân Hà lớp 5B với cuốn sách "Cánh buồm đỏ thắm".

Dự báo thời tiết