Bạn Nguyễn Bảo Trâm Anh lớp 5C với cuốn sách "Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng"

Cuộc khi "Sách - Khơi nguồn sáng tạo" trường TH Tràng An.
Phần dự thi của Bạn Nguyễn Bảo Trâm Anh lớp 5C với cuốn sách "Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng".

Dự báo thời tiết