Bạn Nguyễn Hải Hoàng Giang lớp 5A với cuốn sách "Dế mèn phiêu lưu ký"

Cuộc khi "Sách - Khơi nguồn sáng tạo" trường TH Tràng An.
Phần dự thi của Bạn Nguyễn Hải Hoàng Giang lớp 5A với cuốn sách "Dế mèn phiêu lưu ký".

Dự báo thời tiết