Bạn Nguyễn Minh Khôi lớp 5A với tiết mục: Piano: 1. Variation - F.Kuhlau 2. Rondo - F.Kuhlau 3. Doll's Dream - T.Oesten

Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội