Bạn Vũ Khánh Ngọc lớp 1G với cuốn sách "Em gái bị ốm"

Cuộc khi "Sách - Khơi nguồn sáng tạo" trường TH Tràng An.
Phần dự thi của Bạn Vũ Khánh Ngọc lớp 1G với cuốn sách "Em gái bị ốm".

Dự báo thời tiết