Bạn Vũ Ngọc Khánh An lớp 4D với cuốn sách "Totto-chan cô bé bên cửa sổ"

Cuộc khi "Sách - Khơi nguồn sáng tạo" trường TH Tràng An.
Phần dự thi của Bạn Vũ Ngọc Khánh An lớp 4D với cuốn sách "Totto-chan cô bé bên cửa sổ".

Dự báo thời tiết