A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Tiểu học Tràng An thông báo Quyết định về việc phê duyệt lại Danh mục sách giáo khoa lớp 1 chương trình GDPT 2018 năm học 2022 – 2023

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 4507 /QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Công văn số 686 /BGDĐT-GDTrH ngày 3/3/2022 của Bộ GDĐT về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2022-2023; Quyết định 1157/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 793 /SGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2022 của Sở GDĐT Hà Nội về việc tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong có sở giáo dục  phổ thông năm học 2022-2023;

Căn cứ tình hình thực tế triển khai hoạt động dạy và học chương trình giáo dục phổ thông 2018 với các đầu sách giáo khoa lớp 1 đã được nhà trường nghiên cứu lựa chọn ở các năm học 2020- 2021, 2021- 2022 tại trường Tiểu học Tràng An quận Hoàn Kiếm; Căn cứ báo cáo sơ kết đánh giá việc thực hiện sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2021- 2022 của tổ chuyên môn lớp 1 và các môn chuyên biệt. Để đồng bộ với bộ sách lớp 2; 3 chương trình GDPT 2018 của nhà trường đang sử dụng.

Ban Giám hiệu nhà trường Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên chuyên biệt, đại diện CMHS trường nghiêm túc thực hiện lựa chọn lại các bộ SGK lớp 1 thuộc danh mục sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kết hợp với kết quả đã lựa chọn của trường. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng giáo dục nhà trường, đồng chí hiệu trưởng Trần Thị Bích Liên đã ra quyết định danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường Tiểu học Tràng An năm học 2022 - 2023. 

Tin bài: Trường Tiểu học Tràng An


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường tiểu học Tràng An
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội