• Tài nguyên
  • Những điều cần biết
  • Các bạn nhỏ khối lớp 1,2,3 trường Tiểu học Tràng An tò mò, thích thú với chương trình khám sàng lọc dậy thì sớm

    Các bạn nhỏ khối lớp 1,2,3 trường Tiểu học Tràng An tò mò, thích thú với chương trình khám sàng lọc dậy thì sớm

    Thực hiện kế hoạch liên tịch số 362/KHLTTTBCDDS – GDĐT ngày 18/5/2020 giữa Thường trực Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm về “Tổ chức các hoạt động chương trình nâng cao ...
    Dự báo thời tiết