• Văn bản
 • Quận Ủy - HĐND - UBND
 • Ngày ban hành:
  13/01/2020
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  28/11/2019
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Dự báo thời tiết